ราคารับซื้อสินค้า

รายละเอียดสินค้า ราคารับซื้อ หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์ ALL in One 500 ฿ - 4,000 ฿ / เครื่อง
เคสคอมพิวเตอร์ DDR3 ของครบ 800 ฿ - 4,500 ฿ / เครื่อง
เคสคอมพิวเตอร์ DDR2 ของครบ 200 ฿ - 250 ฿ / เครื่อง
เคสคอมพิวเตอร์ DDR1 ของครบ 200 ฿ / เครื่อง
โน๊ตบุ๊ค สภาพดี เปิดติดใช้งานได้ 1,500 ฿ - 4,500 ฿ / เครื่อง
โน๊ตบุ๊ค สภาพสวย เสียเปิดไม่ติด 1,000 ฿ - 2,000 ฿ / เครื่อง
โน๊ตบุ๊ค เสีย,เปิดไม่ติด,แบตเสื่อม 1,000 ฿ - 2,000 ฿ / เครื่อง
โน๊ตบุ๊ค เสีย,แตก,หัก,เก่า 300 ฿ - 1,000 ฿ / เครื่อง