ราคารับซื้อสินค้า

รายละเอียดสินค้า ราคารับซื้อ หมายเหตุ
แบตเครื่องสำรองไฟ ทุกขนาด (แบตน้ำ) 22 ฿ / กิโลกรัม
แบตเครื่องสำรองไฟ ทุกขนาด (แบตแห้ง) 22 ฿ / กิโลกรัม
เครื่องสำรองไฟเสีย ไม่มีแบต 50 ฿ / เครื่อง
เครื่องสำรองไฟเสีย มีแบต 100 ฿ / เครื่อง