ราคารับซื้อสินค้า

รายละเอียดสินค้า ราคารับซื้อ หมายเหตุ
สายไฟต่างๆ คละ 35 ฿ / กิโลกรัม
สาย DVI , สาย HDMI , สาย VGA 40 ฿ / กิโลกรัม
สาย AC 40 ฿ / กิโลกรัม