ราคารับซื้อสินค้า

รายละเอียดสินค้า ราคารับซื้อ หมายเหตุ
เหล็ก บาง,หนา 8 ฿ / กิโลกรัม
ทองเหลือง 80 ฿ / กิโลกรัม
อลูมิเนียม ฉาก,หล่อ,อ่อน 35 ฿ / กิโลกรัม
ทองแดง ปลอก,ก้อน,หล่อ 200 ฿ / กิโลกรัม