ราคารับซื้อสินค้า

รายละเอียดสินค้า ราคารับซื้อ หมายเหตุ
ซิงค์ CPU 20 ฿ / กิโลกรัม
พาวเวอร์ซัพพลาย 20 ฿ / กิโลกรัม
เมนบอร์ด 1156 120 ฿ / กิโลกรัม
เมนบอร์ด AMD 100 ฿ / กิโลกรัม
เมนบอร์ด 775,475 150 ฿ / กิโลกรัม
เมนบอร์ด 1155 , 1150 , 1151 100 ฿ / ใบ
RAM 1,000 ฿ / กิโลกรัม
CPU 300 ฿ / กิโลกรัม